Go Deep 14 April 2024

IN SIMFONIE MET GOD

Neville Goodchild

Die voordele van ‘n vriendskap met God!

 

Dag 1: ‘n Geseënde Band

Hoe begin ons ‘n vriendskap met God en hoe gaan ons oor in ‘n intieme verhouding met Hom? In hierdie reeks leer ons dat daar krag is in eenheid, in ooreenkoms, in saamstem. Waar daar eenheid is, is God se seën! Dit is ook waarom daar so ‘n groot aanslag op huwelike is.

Huwelik profeteer Jesus Christus. Dit profiteer dat Jesus Christus ons weer kom haal; dit getuig van Sy getrouheid. Dit is waarom Ef.5 sê dat ‘n man sy vrou moet lief hê soos Christus die kerk lief het, en ‘n vrou haar man met eerbied moet betoon. Huwelik is ‘n refleksie van Christus se verhouding met Sy Bruid (die kerk).

Ons het ‘n verantwoordelikheid om hierdie instelling waarmee God ons toevertrou, te beskerm. Selfs wanneer ons nie getroud is nie, respekteer ons ander huwelike.

Daar is groot uitdagings in huwelike waar die een eggenoot die Here dien en die ander een nie. Dit veroorsaak konflik en oneenheid en word dan ook die fokus en maatstaf vir ‘n gebroke huwelik. Dit is egter nie wat God se wil is nie.

God ag die huwelik as eenheid so hoog, dat Sy Gees selfs die kleinste aspekte van ‘n huwelik bewoon (Mal.2:15). Dit is vir God só belangrik dat ons die huwelik eer soos Hy, dat ‘n gelowige en ongelowige getroud mag wees en so bly. “In die samelewing moet elkeen bly in die omstandighede waarin hy was toe God hom geroep het” (1Kor.7:20).

Eenheid in ‘n huwelik is God se wil en dat jy jou huwelik eer en respekteer ten spyte van ‘n eggenoot se ongeloof. God het ons tog die bediening van versoening gegee toe ons tot geloof gekom het (2Kor.5:18). As ‘n man en vrou in vrede in ‘n huwelik kan bly, al is daar een gelowige en een nie gelowige, dan bewoon God se Gees daardie huwelik! Huwelik is vir God een van die belangrikste ooreenkomste. God voeg Homself by in ‘n huwelik waar daar saamgestem word oor daardie huwelik. Daar waar daar eenheid is, is daar ‘n atmosfeer waar God se wil kan geskied, en God maak erns met die kinders van daardie huwelik. Dus, het so ‘n huwelik steeds ‘n doel in God se Hand. Hy kyk uit vir Sy nageslag, Sy kinders!

“And here’s a second offense: You fill the place of worship with your whining and snivelling because you don’t get what you want from God. Do you know why? Simple. Because God was there as a witness when you spoke your marriage vows to your young bride, and now you’ve broken those vows, broken the faith-bond with your vowed companion, your covenant wife. God, not you, made marriage. His Spirit inhabits even the smallest details of marriage. And what does he want from marriage? Children of God, that’s what. So guard the spirit of marriage within you. Don’t cheat on your spouse” (Mal.2:13-15 MSG).

Lees:

1 Kor. 7:10-20

Mal.2:13-16

2Kor.5:18

Ef.5

Mediteer:

  • Kan jy die dinge lys waaroor jy en jou eggenoot saamstem? Maak tyd om saam te soek na iets om oor saam te stem.
  • Wanneer ons vas is dit nie gerieflik nie. Dit is ongemaklik en jou vlees wil rebelleer. Wat wel gebeur in hierdie tydperk is dat God se Gees in jou begin opstaan en heers oor jou vlees. Dit is ‘n proses van heiligmaking. Dit is so in ‘n huwelik ook, waar jy jouself neerlê vir jou eggenoot. Dit is nie gerieflik nie. Dit is ‘n proses van heiligmaking – voorbereiding soos ‘n bruid wat deur ‘n reinigings-proses gaan.
  • What if God did not have your happiness in mind, but your holiness?
  • My huwelik profiteer – Jesus kom weer!

Bid:

Here, sal U my asseblief help om die Gees van huwelik te beskerm en ander huwelike asook my eie te eer en respekteer soos wat dit U behaag. Ek wil graag vrede en eenheid in my huwelik ervaar. Wys my asseblief waar ek myself meer kan neerlê vir my eggenoot en vir U, en help my asseblief om U waarheid te sien en te ken, en veral U liefde, sodat ek nie teen U rebelleer nie. In Jesus se Naam. Amen

Bonus: Spreek Lewe!

Ek eer huwelike volgens God se instelling en God seën my en my huwelik met Sy betrokkenheid!

Aanbidding:

Dear God – Cory Asbury Live

Dag 2: Belyn

Job is op ‘n baie slegte plek in sy lewe. Sy vriende gee vir hom raad. “Sluit tog vriendskap met Hom, sodat jy vrede kan hê; daardeur sal goeie dinge oor jou kom” (Job 22:21). “Now yield and submit yourself to Him [agree with God and be conformed to His will] and be at peace”(Job 22:21).

Wanneer ons Job 1 lees sien ons dat Job ‘n man van integriteit en geregtigheid was. Toe die bitterste, die slegste met hom gebeur het, het hy steeds nie teen God gesondig nie, maar God bly dien. Hy word daarom gesien as God se vriend. Dit is juis oor hierdie goeie vriendskap wat die vyand Job se lojaliteit so erg toets. Die vyand het alles uit Job se lewe weggeneem (behalwe om sy lewe self te neem – Job 1:12). Sy lewensomstandighede het hom mismoedig, maar in dit alles bly soek Job na God se waarheid. Hy vra na dit wat God oor sy lewe sê. Hy sondig nie teenoor God nie (Job 1:22).

Dit is in Job 22:21-30 waar ons die waarde lees van saamstem met God. Dit is belangrik om jou hart te ondersoek (vers 22) en seker te maak dat jy oorloop van Hom, sodat jy genoeg het en vol is, selfs wanneer die aardse dinge faal.

Om by God aan te sluit en saam met Hom te begin stem oor wat Hy oor jou lewe sê gee vir jou vrede en jy beleef vooruitgang (vers 21). Jy word gebou (vers 23). Jy verlustig jou in Hom (vers 24). Hy verhoor jou gebede (vers 25). Dit wat jy besluit is suksesvol (vers 26). Hy neem die depressie weg (vers 27). Jy word gered selfs al is jy skuldig (vers 28).

Dit is wat gebeur wanneer jy saamstem met God oor jou lewe en Sy planne vir jou lewe; wanneer jy begin aansluit by die Here en iets soek om oor saam te stem. Jy het nodig om Sy perspektiewe te kry vir elke area van jou lewe waar jy nog nie Sy wil sien nie.

Lees:

Job 22:21-30

Mediteer:

  • Soek ek God se realiteit, Sy waarheid in elke area van my lewe? God se waarheid en Sy Woord is altyd in ooreenstemming. Hy weerspreek Homself nie.
  • Stem ek saam met God oor wat Hy oor my lewe sê? Om saam te stem met die Here skakel om in aksie. Dan begin ek progressief deelneem volgens my oortuiging en Sy lig uit te leef in omstandighede.

Bid:

Vader, ek het U inspraak en wysheid nodig in my omstandighede. Sal U vir my openbaringskennis gee oor hierdie moeilike situasie in my lewe? Ek het U wysheid en wil nodig en soek met my hele hart daarna. Praat met my Here, ek luister....

Bonus: Spreek Lewe!

My bydrae is om in te skakel by wat God sê, saam te stem, en Sy lig te begin uitleef!

Aanbidding:

Protector – Kim Walker-Smith